Home
Benvingut a Església de Crist

Som una església que forma part de la Iglesia Española Reformada Episcopal (I.E.R.E.) la qual al mateix temps és membre de la Comunió Anglicana.

 

Com a església ens sentim cridats  a:

  • adorar a Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, entregant les nostres vides com a sacrifici viu en el seu servei, reunint-nos com a membres amb Ell i créixer en la llibertat de l'Esperit Sant i l'experiència de l'oració.
  • ser bons majordoms. com a individus i com a església, dels recursos que Déu ens ha encomanat, tal i com l'espai físic del qual disposem i els recursos econòmics i materials que tenim.
  • desenvolupar estrets llaços de comunió i companyerisme entre tots, estimant i acceptant a cada un tal com és. Aquesta comunió ha d'estar sempre oberta per acollir a noves persones.
  • buscar llaços de confraternitat amb els de les altres tradicions cristianes.
  • créixer cap a la maduresa en Crist, profunditzant el nostre coneixement, comprensió i aplicació de la paraula de Déu amb la finalitat de que tots - nens, joves, adults, avis - siguem capaços de compartir la nostre fe i cada vegada siguem més semblants a Crist.
  • compartir el missatge de l'amor de Déu pel nostre comportament, paraula i obres perquè altres arribin a posar la seva confiança en Crist y siguin nescuts en la família de Déu.
 
Església de Crist